Noutaţi

Cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene în Moldova

Cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene în Moldova

 Anual, Moldova beneficiază de milioane de euro de la donatorii internaționali, însă cele mai mari fluxuri financiare vin din trei direcții: Uniunea Europeană, Banca Mondială și SUA. Anume acestea au asigurat 94 la sută din toate proiectele realizate în Moldova de la începutul anului curent. Unde merg acești bani?

  Donatorii principali ai proiectelor realizate în Moldova de la începutul anului curent


Sursa: Cancelaria de Stat

 Potrivit datelor Cancelariei de Stat a Moldovei, UE, inclusiv toate instituțiile sale financiare, adică BERD, BEI și altele, este lider absolut printre donatori. De la începutul anului curent, UE a acordat mijloace pentru 55 la sută din proiectele în derulare. În termeni monetari, este vorba de 811.2 milioane de euro. Pe fundalul unor astfel de fluxuri financiare mari, contribuțiile Guvernului  și a altor organizații par foarte modeste.

 De la începutul anului 2012, în Moldova sunt realizate 128 de proiecte, cu susținerea UE. Bugetul pentru 29 dintre ele depășește pragul de 1 mil. euro. Totodată, 200 mil. euro au fost acordate de UE sub formă de credite pentru dezvoltarea sectorului transportului din Moldova.

 În alte domenii, Uniunea Europeană a acordat Moldovei granturi pentru racordarea legislației moldovenești la standardele europene, implementarea normelor și standardelor europene. Autoritățile Moldovei și cele din UE susțin că toate aceste schimbări au loc întru binele țării noastre și ne apropie de integrarea în comunitatea europeană.

 Mai jos avem lista TOP-35 proiecte lansate de la începutul anului curent. Acestea cuprind 14 sectoare. Opt proiecte, cu un buget de circa 140 mil. euro, se implementează în sectorul guvernamental și în domeniul dezvoltării societății civile, presupunând lupta cu corupția, reforma instituțională, crearea bazei instituționale și de drept pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, etc. În afară de asta, cinci proiecte, cu un buget de 214,8 mil. euro, au fost lansate, la începutul anului curent, în sectorul transport, patru – în domeniul asigurării cu apă și canalizare (84,2 mil. euro), patru – segmentul economisirii energiei (59,35 mil. euro), trei – sfera business (44,17 mil. euro), câte două – sectorul agrar (77 mil. euro) și domeniul comunicații (12 mil.euro) și infrastructura socială (3,4 mil. euro).

 

Denumirea proiectului

Sectorul

Perioada

Suma, mil. euro

Tipul asistenței

Condițiile
de finanțare 

1

Reabilitarea drumurilor

Transport

2010-2012

150

investițional

credit

2

Asistența micro-financiară

Guvernul și
societatea civilă

2010-2013

90

Asistență pentru
balanţa de plăţi

grant

3

Programul de restructurare
a ramurii vinicole

Agricultură

2010-2012

75

investițional

credit

4

Asistență bugetară pentru
programele de asigurare cu apă

Apă și canalizare

2009-2012

47

bugetară

grant

5

Programul de susținere
bugetară a sectorului energetic

Energetic

2011-2016

42,6

bugetară

grant

6

ESRA. Susținere bugetară pentru
stimularea economiei în localitățile rurale
 

Business

2010-2014

42

bugetară

grant

7

Program complex pentru
dezvoltarea instituțională

Guvernul și
societatea civilă

2010-2012

41,16

tehnică

grant

8

Program de reabilitare a drumurilor

Transport

2010-2012

35

investițional

credit

9

Program de dezvoltare a companiilor
de asigurare cu apă și canalizare

Apă și canalizare

2010-2015

31,5

investițional

credit

10

Proiect de reabilitare a drumurilor

Transport

2011-2017

16,2

investițional

grant

11

Energie și biomasă

Energetic

2010-2014

14

investițional

grant

12

Măsuri de consolidare a încrederii

Securitate

2012-2017

13,1

tehnică

grant

13

Modernizarea transportului
public din Chișinău

Transport

2010-2025

10

investițional

credit

14

Comunicații fixe și mobile
pentru Serviciul grăniceri (radio)

Comunicații

2011-2013

6,7

investițional

grant

15

Comunicații fixe și mobile
pentru Serviciul grăniceri 
(IT)

Comunicații

2011-2013

5,3

investițional

grant

16

Modernizarea transportului
public din Chișinău

Transport

2010-2013

3,6

investițional

grant

17

Program  de alimentare cu apă
şi
epurare a apelor uzate de la Chişinău

Apă și canalizare

2010-2012

3

tehnică

grant

18

Modernizarea spitalului republican

Sănătate

2009-2014

3

investițional

grant

19

Asistență tehnică pentru realizarea
politicilor în domeniul asigurării cu apă 

Apă și canalizare

2011-2014

2,7

tehnică

grant

20

Susținere în lupta cu
corupția și reforma MAI

Guvernul și
societatea civilă

2011-2013

2,5

tehnică

grant

21

Program de restructurare
a sectorului vinicol

Agricultură

2010-2012

2

investițional

grant

22

Asistență pentru folosirea
instrumentului
Twinning

Guvernul și
societatea civilă

2011-2013

1,9

tehnică

grant

23

Administrarea migrației muncii

Infrastructură socială

2011-2013

1,7

tehnică

grant

24

Administrarea migrației muncii

Infrastructură socială

2011-2013

1,7

tehnică

grant

25

Perfecționarea administrării
finanțelor de stat

Servicii bancare
și financiare

2011-2013

1,5

tehnică

grant

26

Utilizarea energiei regenerabile

Energetic

2010-2013

1,5

tehnică

grant

27

Parteneriatul pentru mobilitate
UE-Republica Moldova

Guvernul și
societatea civilă

2010-2012

1,4

tehnică

grant

28

FEEF-MO. Finanţare
pentru
eficienţa energetică

Energetic

 

1,25

tehnică

grant

29

Program de consultanță în business 

Business

2005-2013

1,18

tehnică

grant

30

Twinning. Implementarea  politicilor
privind concurenţa şi ajutorul de stat

Politici în domeniul
comerțului

2011-2012

1

Twinning

grant

31

Consolidarea confirmării medicale
a torturii și a altor rele tratamente

Guvernul și
societatea civilă

2010-2012

1

tehnică

grant

32

Femeile în afaceri

Business

2011-2015

0,99

-

grant

33

Twinning. Respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală

Guvernul și
societatea civilă

2010-2012

0,99

Twinning

grant

34

Twinning. Susținerea
sistemului de achiziții publice

Guvernul și
societatea civilă

2010-2012

0,99

Twinning

grant

35

Managementul deşeurilor

Conexe

2009-2013

0,9

tehnică

grant

Sursa: Cancelaria de Stat