Energetica

Parlamentul Moldovei a adoptat în prima lectură o nouă redacţie a Legii privind eficienţa energetică

Parlamentul Moldovei a adoptat în prima lectură o nouă redacţie a Legii privind eficienţa energetică

20.04.2018

Documentul va permite Moldovei să respecte cerințele Directivei 2012/27 / CE privind eficiența energetică, care încurajează măsurile eficiente din punct de vedere energetic în toate etapele lanțului energetic de la producție până la consumul final. Directiva privind eficiența energetică a clădirilor oferă un cadru legal pentru formularea cerințelor minime de eficiență energetică pentru clădirile noi și existente, ceea ce este extrem de important având în vedere că clădirile reprezintă 43% din consumul total de energie al Republicii Moldova. Dispozițiile proiectului de lege se referă la introducerea ...
full text

Restul materialelor

Pagina solicitata este disponibilă doar abonatilor resurselor de informatii InfoMarket:  1 din 558
2 >
ultima