Datele bancilor

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 30.09.2017

Denumirea băncii Active.
Total
Capital
Normativ
Total
Capital
Social
Active
Lichide
Depozite.
Total
Deposite ale
persoanelor
fizice
Credite.
Total
Deprecierea
Creditelor
BCR Chisinau 1 551 756.7 402 532.6 728 130.0 938 365.2 894 990.3 179 950.0 556 727.9 96 808.7
Comertbank 1 409 787.9 282 711.6 147 000.0 878 908.6 976 804.8 692 119.2 506 413.3 12 846.1
Energbank 2 728 099.1 420 047.1 100 000.0 1 607 803.6 1 942 975.7 1 131 876.3 919 374.6 42 845.4
Eurocreditbank 736 420.3 233 831.6 138 000.0 359 799.2 418 802.1 269 347.8 298 978.3 5 060.8
Eximbank 4 820 768.7 1 032 410.6 1 250 000.0 2 829 534.6 3 261 720.4 2 289 122.7 1 541 231.1 308 308.7
Fincombank 2 922 716.6 354 150.9 131 544.2 1 414 436.3 2 197 861.1 1 447 440.8 1 247 596.4 23 136.9
Mobiasbanca 9 823 353.7 1 266 615.1 100 000.0 4 899 269.2 7 558 193.0 3 994 647.1 4 677 246.2 221 149.4
Moldindconbank 15 077 318.0 1 748 474.3 496 779.4 8 305 370.4 11 834 869.2 9 079 941.6 5 724 643.9 1 059 639.9
Moldova Agroindbank 21 329 342.2 2 806 153.7 207 526.8 10 015 309.5 16 607 711.9 12 112 037.5 9 937 186.3 956 505.0
ProCredit Bank 3 474 772.1 609 056.7 406 550.0 1 343 632.4 1 781 118.5 1 079 580.8 2 062 729.6 155 251.5
Victoriabank 13 673 119.5 1 434 623.4 250 000.9 8 694 244.8 10 801 944.4 6 320 110.9 3 885 025.0 444 049.4