Datele bancilor

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 31.01.2018

Denumirea băncii Active.
Total
Capital
Normativ
Total
Capital
Social
Active
Lichide
Depozite.
Total
Deposite ale
persoanelor
fizice
Credite.
Total
Deprecierea
Creditelor
Comertbank 1 403 494.7 280 562.4 0.0 860 391.4 978 238.9 751 411.2 497 326.1 22 991.9
Eurocreditbank 789 847.9 235 955.0 138 000.0 360 309.9 472 182.5 327 574.0 358 045.6 0.0
Fincombank 3 083 704.9 357 255.5 131 544.2 1 553 060.6 2 364 108.8 1 497 974.2 1 277 290.8 27 089.5