Datele bancilor

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 30.04.2019

Denumirea băncii Active.
Total
Fonduri
Proprii
Profit
Active
Lichide
Depozite.
Total
Deposite ale
persoanelor
fizice
Credite.
Total
Deprecierea
Creditelor
Comertbank 1 467 314.3 286 543.2 7 266.2 794 223.3 966 927.4 757 771.3 643 278.8 14 141.7
Mobiasbanca 11 678 923.2 1 265 976.3 94 879.5 5 791 115.2 8 849 119.2 4 913 506.7 5 580 816.4 204 429.3
Moldindconbank 16 806 570.3 1 819 846.1 216 600.3 9 734 019.4 12 915 104.7 10 008 750.7 6 220 399.5 1 020 798.4
Moldova Agroindbank 26 089 869.8 3 035 631.1 245 396.2 12 073 434.4 21 024 554.4 14 338 825.6 12 962 039.9 832 644.4
ProCredit Bank 3 538 220.4 572 609.4 24 719.5 1 247 043.9 1 714 179.0 1 217 201.5 2 218 707.5 92 931.0
Victoriabank 14 482 548.9 1 566 455.6 103 196.3 9 925 732.7 11 705 223.6 7 191 748.4 3 604 893.0 568 073.1