Datele bancilor

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 31.05.2017

Denumirea băncii Active.
Total
Capital
Normativ
Total
Capital
Social
Active
Lichide
Depozite.
Total
Deposite ale
persoanelor
fizice
Credite.
Total
Deprecierea
Creditelor
BCR Chisinau 1 362 104.5 393 318.3 728 130.0 844 098.8 744 018.4 166 299.8 455 157.5 97 651.5
Comertbank 1 245 467.7 280 598.8 147 000.0 756 297.7 821 564.1 630 269.3 464 043.2 12 580.6
Energbank 2 541 036.7 407 714.5 100 000.0 1 465 746.4 1 786 416.0 1 094 453.3 885 910.9 32 940.8
Eurocreditbank 677 607.4 232 453.5 138 000.0 350 703.0 365 415.6 248 786.1 253 392.4 4 643.1
Eximbank 4 898 934.2 996 701.4 1 250 000.0 2 700 682.3 3 292 805.5 2 408 167.9 1 736 896.2 301 757.0
Fincombank 2 689 946.7 339 956.8 131 544.2 1 244 458.8 2 017 549.6 1 369 892.5 1 227 484.6 20 947.7
Mobiasbanca 9 380 445.1 1 353 980.3 100 000.0 4 754 751.1 7 096 966.3 3 889 246.1 4 402 828.8 192 979.9
Moldindconbank 14 452 012.0 1 585 295.5 496 779.4 7 514 915.1 11 365 571.4 8 935 341.3 6 091 984.8 1 004 390.0
Moldova Agroindbank 20 148 100.2 2 745 566.2 207 526.8 9 114 104.4 15 665 822.0 11 625 750.3 9 698 065.1 888 139.7
ProCredit Bank 3 336 705.6 586 446.9 406 550.0 1 274 217.3 1 780 347.6 1 167 964.3 1 979 734.4 147 368.4
Victoriabank 13 381 590.0 1 245 474.1 250 000.9 8 056 010.9 10 608 460.3 6 191 707.1 4 195 623.5 478 318.5