Datele bancilor

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 30.04.2018

Denumirea băncii Active.
Total
Capital
Normativ
Total
Profit
Active
Lichide
Depozite.
Total
Deposite ale
persoanelor
fizice
Credite.
Total
Deprecierea
Creditelor
BCR Chisinau 1 868 992.7 409 279.6 10 116.7 1 179 664.2 1 067 251.8 255 122.2 630 172.1 88 063.0
Comertbank 1 376 070.4 290 330.3 8 426.4 814 707.7 945 218.0 749 413.4 536 769.3 19 691.9
Energbank 2 699 673.7 440 505.3 14 719.7 1 629 218.0 1 950 856.2 1 187 221.9 879 076.0 60 402.5
Eurocreditbank 848 310.1 233 541.5 2 934.1 360 159.1 529 571.9 367 351.4 401 279.8 5 718.1
Fincombank 2 972 830.5 362 141.0 11 149.8 1 311 064.2 2 252 633.7 1 505 865.5 1 392 333.3 29 526.4
Moldindconbank 15 268 768.0 1 820 560.2 206 048.5 9 028 454.2 11 913 895.7 9 395 004.6 5 429 246.2 1 141 209.2
Moldova Agroindbank 22 464 807.4 3 191 731.7 215 782.2 11 284 347.7 17 782 157.7 12 876 373.2 10 256 808.0 1 081 620.7
ProCredit Bank 3 238 026.2 587 328.4 23 304.1 1 178 223.3 1 579 087.2 875 741.9 2 009 921.7 145 238.9
Victoriabank 14 918 889.5 1 507 886.2 93 734.4 10 365 842.8 11 942 073.1 6 651 358.8 3 366 426.2 377 782.2