Datele bancilor

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 31.01.2019

Denumirea băncii Active.
Total
Fonduri
Proprii
Profit
Active
Lichide
Depozite.
Total
Deposite ale
persoanelor
fizice
Credite.
Total
Deprecierea
Creditelor
BCR Chisinau 1 749 151.6 396 073.8 1 319.5 976 867.7 1 139 726.4 450 454.0 740 935.8 54 153.0
Comertbank 1 502 155.1 272 456.4 2 174.2 876 304.9 1 000 431.7 760 336.6 592 560.7 15 378.5
Energbank 2 657 554.3 449 192.2 3 588.8 1 588 860.5 1 905 418.3 1 106 980.7 882 774.9 54 204.7
Eurocreditbank 1 072 763.3 231 983.6 1 065.2 534 308.9 742 742.4 490 258.8 466 822.9 6 854.4
Eximbank 3 878 890.3 934 991.4 13 798.9 2 634 696.3 2 804 013.2 1 768 965.3 1 087 682.2 149 633.4
Fincombank 3 100 955.1 373 840.4 5 338.7 1 340 161.0 2 302 021.3 1 488 945.6 1 453 628.7 35 835.5
Mobiasbanca 11 455 565.4 1 468 370.2 14 461.0 5 715 214.7 8 637 840.5 4 706 161.1 5 442 298.9 204 940.8
Moldindconbank 16 407 750.7 1 834 410.9 59 376.6 9 702 121.4 12 942 254.6 9 902 767.6 5 920 503.6 962 518.7
Moldova Agroindbank 23 661 230.3 3 086 446.3 70 686.4 10 369 409.5 18 675 971.4 13 728 520.8 11 890 237.4 837 928.0
ProCredit Bank 3 544 499.5 534 388.1 7 750.3 1 398 103.8 1 705 057.4 1 167 628.4 2 073 222.3 97 198.7
Victoriabank 14 266 743.1 1 471 951.7 35 972.0 10 074 934.4 11 526 798.6 6 988 506.9 3 048 753.9 565 423.8