Noutaţi

Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 2018 190016 +4% până la2017
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul apr. 2018 2904,97 -3% de incep.a.2019
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian.-mart. 2019 276,81 -7% până în ian.-mart. 2018
Inflatia apr. 2019 (12 luni) 3,2% -0,5 p.p.până în mart. 2018
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) ian.-mart. 2019 8906,5 +5,7% până în ian.-mart. 2018
Datoria externa, mil.USD ian.-mart. 2019 1640,1 -2,9% de la încep. an.2019
Investiti straine directe, mln. USD 2018 196.68 +37.7% pe 2017
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) ian.- mart. 2018 - +1,5% până în ian.-mar. 2018
Productie agricola (ml. lei) ian.-mart 2019 1650 +2% până în ian-mar 2018
Export (mil. USD) ian-mart. 2019 733 +8,1% până în ian.-mart.2018
Importuri (mln. USD) ian.-mar. 2019 1365,2 +2,9% până în ian.-mar. 2018
Salariul mediu pe tara (lei) 2018 6446,4 +13,2% din 2018
Nivelul somajului (%) 2018 3% -1,1 pp până în 2017
Numarul populatiei 2018 3547,5 mii -