Noutaţi

Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 9 luni 2018 139145 +4% până la 9 luni 2017
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul ian. 2018 2908,56 -2,9% de incep.a.2019
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) 2018 1266,84 +5,6% până în 2017
Inflatia ian. 2019 (12 luni) 2,2% -3,8 p.p.până în ian. 2018
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) 2018 36410,4 +7,3% până în 2017
Datoria externa, mil.USD i2018 1688,99 -0,7% de la începutul an.2018
Investiti straine directe, mln. USD 9 luni 2018 144,4 -0,8% pe 9 luni 2017
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) 2018 - +3,7% până în 2017
Productie agricola (ml. lei) 2018 22340 +2,5% până în 2017
Export (mil. USD) 2018 2706,9 +11,6% până în 2017
Importuri (mln. USD) 2018 5764,3 +19,3% până în 2017
Salariul mediu pe tara (lei) III trimestrul 2018 6507,3 +12% până în al III trim. din 2017
Nivelul somajului (%) III trimestrul 2018 2,2% -1,2 p. p. până în trim.III al an. 2017.
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii