Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 2016 134476 +4,1% în 2015
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii feb.2016 2235,52 +1,3,6% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) iian.2017 г. 74,58 +28,1% Până în ian.2016
Inflatia feb. 2017 (12 luni) 4,7% - 5,6 pp până la feb. 2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) iian.2016 2038,4 +28,8% În ian. 2016
Datoria externa, mil.USD ian.2016 1482,67 +1,23% de incep.an.2017
Investiti straine directe, mln. USD 9 luni. 2016 184,27 -35.8% la 9 luni. 2015
Rata de baza a BNM (% anual) de la 27.10.2016 9% -0,5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) 2016 - +0,9% În 2015
Productie agricola (ml. lei) 2016 - + 18,9% până în 2015
Export (mil. USD) 2016 2045,3 +4% În 2015
Importuri (mln. USD) 2016 4020,3 +0,8% În 2015
Salariul mediu pe tara (lei) dec. 2016 6003,7 +14,8% în dec. 2015
Nivelul somajului (%) IV trim. 2016 3,8% -0.4 Pp în trim. IV al an. 2015
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii