Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 2017 150369 +4,5% până la 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul apr.2018 2869,29 +2,4% de incep.a.2018
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) I trim. 2018 297,45 +18,1% de trim. I al an.2017
Inflatia apr.2018 (12 luni) 3,7% -2,9 pp până la apr.2017
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) I trim. 2018 8426 +8,8% de trim. I al an. 2017
Datoria externa, mil.USD I trim.-feb. 2018 1707,77 +0,42% de la începutul an.2018
Investiti straine directe, mln. USD 2017 204,87 creștere de 2,1 ori la 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) I trim. 2018 - +6,4% de trim. I al an.2017
Productie agricola (ml. lei) I trim.2018 1633 +1% de trim. I al an. 2017
Export (mil. USD) I trm. 2018 678,2 +28,4% de trim. I al an. 2017
Importuri (mln. USD) I trim. 2018 1326,2 + 28,7% I trim. 2017
Salariul mediu pe tara (lei) 2017 5697,1 +12,1% în 2016
Nivelul somajului (%) 2017 4,1% -0,1 p p al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii