Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I semestrul 2018 81775 +4,5% până la I jumătate an. 2017
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul aug.2018 2963,22 +5.7% de incep.a.2018
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) Ian.-iulie 2018 756,02 +15,1% până în ian.-iulie 2017
Inflatia aug. 2018 (12 luni) 3,2% -4,1 p.p.până în aug. 2017
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) Ian.-iulie 2018 20388,7 +11,3% până în ian.-iulie 2017
Datoria externa, mil.USD Ian.-aug. 2018 1678,57 -1,3% de la începutul an.2018
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2018 63,12 +25,6% față de trim. I al an. 2017
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) Ian.-aug. 2018 - +7,5% până în ian.-iulie 2017
Productie agricola (ml. lei) I sim.2018 5028 +7,2% până în I jumătate a an. 2017
Export (mil. USD) Ian.-iulie 2018 1534,1 +25,8% până în ian.-iulie 2017
Importuri (mln. USD) Ian.-iulie 2018 3223,5 +25% până în ian.-iulie 2017
Salariul mediu pe tara (lei) II trimestrul 2018 6369,8 +13% până în al II trim. din 2017
Nivelul somajului (%) II trimestrul 2018 3% -0,5 p. p. până în trim. II al an. 2017.
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii