Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I sem. an. 2017 63921 +2,8% până în I sem.an. 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii oct.2017 2696,83 +22,3% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian.-sep.2017 872,29 +9,5% până în ian.-sep.2016
Inflatia oct.2017 (12 luni) 7,9% +5,4 pp până la oct.2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) Ian.-sep.2017 24424,5 +21,2% de ian.-sep.2016
Datoria externa, mil.USD ian.-sep.2017 1663,51 +13,6% de la începutul an.2017
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2017 67,46 +7,1% la trim. I 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 25.10.2017 7% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) Ian.-sep.2017 - +2,4% până în ian.-sep.2016
Productie agricola (ml. lei) ian.-sep.2017 22509 +3,7 ian.-sep. din 2016
Export (mil. USD) ian.-sep. 2017 1651,8 +15,3% față de ian.-sep.2016
Importuri (mln. USD) ian.-sep.2017 3438,8 +18,8% de ian.-sep.2016
Salariul mediu pe tara (lei) trim.II 2017 5636,7 +13,2% în II trim. 2016
Nivelul somajului (%) II trim. 2017 3,5% -0,5 p p în trim. II al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii