Noutaţi

Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I trim. al an. 2019 41185 + 4,4% până în I trim. al an. 2018
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul iulie 2018 2951,92 -1,4% de incep.a.2019
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) I jumătate din 2019 589,49 -7,9% în I jumătate a an. 2018
Inflatia iul. 2019 (12 luni) 5,4% +2,4 p.p.până în iul. 2018
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) I jumătate din 2019 18196,9 +5,3% față de I jum. a an. 2018
Datoria externa, mil.USD ian.-iul. 2019 1684,11 -0,3% de la încep. an.2019
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2019. 119,83 + 38,5% la I trim. 2018
Rata de baza a BNM (% anual) de la 31.07.2019 7,5% +0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) I jumătate din 2019 - + 1,3% până în I jumătate a an. 2018
Productie agricola (ml. lei) I half of 2019 5235,3 -4,2% de I jumătate a an. 2018
Export (mil. USD) I jumătate din 2019 1361,4 + 3,5% în I jumătate a an. 2018
Importuri (mln. USD) I jumătate din 2019 2807,4 +2,6% în I jumătate a an. 2018
Salariul mediu pe tara (lei) I trim. al an. 2019 6923 +17,2% până în I trim. al an. 2018
Nivelul somajului (%) 2018 3% -1,1 pp până în 2017
Numarul populatiei 2018 3547,5 mii -