Noutaţi

Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I trim. al an. 2019 41185 + 4,4% până în I trim. al an. 2018
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul iunie 2018 2913,71 -2,7% de incep.a.2019
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian.-mai. 2019 488,55 -6,6% până în ian.2018
Inflatia iun. 2019 (12 luni) 4,4% +1,2 p.p.până în iun. 2018
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) ian.-mai. 2019 14922,6 +6,4% până în ian.-mai. 2018
Datoria externa, mil.USD ian.-mai. 2019 1681,08 -0,5% de la încep. an.2019
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2019. 119,83 + 38,5% la I trim. 2018
Rata de baza a BNM (% anual) de la 19.06.2019 г. 7% +0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) ian.- apr. 2018 - +4,1% până în ian.-apr. 2018
Productie agricola (ml. lei) ian.-mart 2019 1650 +2% până în ian-mar 2018
Export (mil. USD) ian-mai 2019 1159,3 +5,3% până în ian.-mai2018
Importuri (mln. USD) ian.-mai 2019 2362,2 +3,8% până în ian.-mai 2018
Salariul mediu pe tara (lei) I trim. al an. 2019 6923 +17,2% până în I trim. al an. 2018
Nivelul somajului (%) 2018 3% -1,1 pp până în 2017
Numarul populatiei 2018 3547,5 mii -