Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 2016 134476 +4,1% în 2015
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii mart.2016 2256,45 +2,3% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) iian.-feb.2017 г. 153,78 +17% în ian.-feb. 2016
Inflatia mart. 2017 (12 luni) 5,1% - 4,3 pp până la mart. 2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) iian.-feb.2017 4204,6 +26,9% a ian-feb. 2016
Datoria externa, mil.USD ian.-feb. 2017 1523,66 +4,03% de incep.an.2017
Investiti straine directe, mln. USD 2016 255,11 -21,4% la 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 27.10.2016 9% -0,5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) 2016 - +0,9% În 2015
Productie agricola (ml. lei) 2016 - + 18,9% până în 2015
Export (mil. USD) Ian.-feb. 2017 316,2 +23,9% în ian-feb.2016
Importuri (mln. USD) Ian.-feb. 2017 599,5 +21,6% în ian.-feb.2016
Salariul mediu pe tara (lei) dec. 2016 6003,7 +14,8% în dec. 2015
Nivelul somajului (%) IV trim. 2016 3,8% -0.4 Pp în trim. IV al an. 2015
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii