Întreprinderile, ai căror șefi și contabili sunt în concediu medical în perioada de raportare din cauza coronavirusului, vor fi scutite de plata impozitelor.

Întreprinderile, ai căror șefi și contabili sunt în concediu medical în perioada de raportare din cauza coronavirusului, vor fi scutite de plata impozitelor.

Conform deciziei Comisiei Extraordinare pentru Situații Excepționale, întreprinderile au dreptul să prelungească termenul de depunere a declarațiilor fiscale și termenul de rambursare a obligațiilor fiscale de plată a taxelor, taxelor și a altor plăți obligatorii în conformitate cu declarațiile fiscale în cazul în care managerul (reprezentantul acestuia) sau altă persoană responsabilă, care este obligată să depună declarații fiscale și să achite datoriile fiscale, se află în concediu medical din cauza tratamentului pentru COVID-19 în momentul depunerii declarațiilor fiscale și a plății datoriilor fiscale la buget. Cu toate acestea, măsurile se aplică numai perioadelor financiare pentru care termenul de depunere a situațiilor financiare și de plată a datoriilor fiscale se încadrează în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021. Este necesară și o confirmare de la un medic de familie, conform căreia directorul/contabilul a fost în concediu medical în legătură cu tratamentul coronavirusului. În termen de 15 zile, Serviciul Fiscal de Stat trebuie să asigure ajustările necesare la situația fiscală a contribuabilului în sistemul său de informații și să schimbe termenul de depunere a rapoartelor. Termenul modificat va fi data specificată în cererea depusă de contribuabil la Serviciul Fiscal, cu toate acestea, pentru perioadele pentru care termenul de declarare și/sau plată a venit înainte de data emiterii ordinului (8 aprilie), termenul pentru depunerea rapoartelor este 25 aprilie. În rest - a 25-a zi a lunii următoare celei în care a venit data scadenței pentru plata și depunerea declarațiilor fiscale relevante. În această perioadă, trebuie prezentate rapoarte și trebuie efectuată plata impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii către buget. //12.04.2021 — InfoMarket.

Noutați dupa tema