Materialele sectiunii

Din 8 martie 2021, suma maximă a despăgubirilor în cazul soluționării pașnice a accidentului rutier pentru deținătorii poliței de asigurare RCA și ”Carte Verde” va fi de 15 mii de lei.

Din 8 martie 2021, suma maximă a despăgubirilor în cazul soluționării pașnice a accidentului rutier pentru deținătorii poliței de asigurare RCA și ”Carte Verde” va fi de 15 mii de lei.

Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței financiare a aprobat proiectul de amendamente la hotărârea privind procedurile de soluționare pașnică a unui accident rutier. Modificările au fost necesare din motiv că, în martie 2021, la 2 ani de la introducerea procedurii de soluționare pașnică pentru deținătorii de polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, intră în vigoare prevederile legislației privind aplicarea acestei proceduri pentru deținătorii polițelor ”Carte Verde”. Limita maximă de compensare a daunelor provocate pentru deținătorii poliței ”Carte Verde” este stabilită la 15 mii lei. În consecință, suma maximă a prejudiciului în cazul aplicării procedurii de soluționare pașnică a accidentului rutier cu implicarea unui automobil aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate, va fi de 15 mii lei. „Este vorba despre soluționarea unui accident rutier, comis de un cetățean străin-propietar al poliței ”Carte Verde” pe teritoriul Moldovei. Pentru soluționarea pașnică a accidentului rutier, cetățeanul străin trebuie să se adreseze la compania de asigurări corespondentă desemnată de asigurătorul său pe teritoriul Moldovei sau la Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, - precizează CNPF. De asemenea, Comisia a făcut o serie de clarificări cu privire la procedurile de soluționare pașnică a accidentelor rutiere pentrudeținătorii de „Carte verde”. În același timp, CNPF a majorat de la 10 mii la 15 mii lei limita maximă a despăgubirii pentru daunele aduse deținătorilor de polițe RCA în cazul soluționării pașnice a unui accident rutier. Modificările introduse de CNPF vor fi aplicate din 8 martie. Trebuie remarcat faptul că inițial, în cadrul discuțiilor asupra modificărilor respective, CNPF a propus majorarea limitei maxime a despăgubirilor în cazul soluționării pașnice a unui accident rutier pentru deținătorii polițelor de asigurare obligatorie RCA la 15 mii lei, iar pentru deținătorii poliței „Cartea verde” la 25 mii lei. CNPF s-a ghidat de indicatorii pe care companiile de asigurări le-au înregistrat în sistemul de asigurări de răspundere civilă auto în perioada 2015-2019. Astfel, valoarea medie a daunelor RCA a fost de 14,2 mii lei, iar în perioada specificată a crescut de 1,7 ori - de la 9,7 mii lei la 16,13 mii lei; valoarea medie a daunelor „Carte Verde” a fost de 23,06 mii lei (a crescut de la 22,97 mii la 24,63 mii lei). În 9 luni ale anului trecit, potrivit CNPF, valoarea daunelor RCA s-a ridicat în medie la 14,5 mii lei pentru fiecare caz asigurat, iar pentru asigurarea „Carte Verde” - 28,2 mii lei. Reamintim că, procedura de soluționare pașnică a unui accident rutier se aplică în cazul accidentelor rutiere care implică doar două vehicule și doar în cazul pagubelor materiale minore. // 17.02.2021 - InfoMarket.

Noutați dupa tema