Materialele sectiunii

Ministerul Finanțelor intenționează să lanseze obligațiuni de stat pe 7 ani, prima licitație de vânzare este planificată pentru 21 aprilie.

Ministerul Finanțelor intenționează să lanseze obligațiuni de stat pe 7 ani, prima licitație de vânzare este planificată pentru 21 aprilie.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Finanțelor care a menționat că dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat este un obiectiv strategic pe termen lung al Ministerului Finanțelor, prevăzut anual în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu, iar una din acțiunile Ministerului Finanțelor, pe termen mediu, în scopul realizării acestui obiectiv este extinderea maturității portofoliului de valori mobiliare de stat emise pe piața internă. ”Astfel, prima licitație de obligațiuni de stat pe 7 ani este planificată pentru data de 21 aprilie. Elementele emisiunii obligațiunilor de stat respective, precum: volumul indicativ al emisiunii, rata anuală a dobânzii, termenele de achitare a dobânzii (cupoanelor), data scadenței, etc., vor fi plasate, cu 5 zile până la data desfășurării licitației, pe pagina web a Ministerului Finanțelor, compartimentul Comunicate oficiale de plasare a VMS”, - menționează Ministerul Finanțelor. A fost menționat că emisiunea obligațiunilor de stat pe 7 ani va reprezenta un pas major spre completarea curbei randamentelor, alături de obligațiunile de stat pe termen de 2, 3 și 5 ani emise în prezent de către Ministerul Finanțelor. La fel, acestea vor constitui un punct de referință pentru stabilirea prețului la instrumentele pe termen lung (împrumuturi, obligațiuni municipale, etc.) și pentru dezvoltarea altora noi. De asemenea, va contribui la dezvoltarea pieței asigurărilor de viață și va permite băncilor autohtone să accepte depozite pe termene mai lungi. Este de menționat că persoanele fizice și persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, pot să participe la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat numai prin intermediul băncilor-dealeri primari. // 13.04.2021 – InfoMarket.

Noutați dupa tema