Administrațiile fiscale străine vor prezenta SFS informații cu privire la persoanele cu impozite neplătite în Moldova și va acorda asistență în rambursarea acestor datorii.

Administrațiile fiscale străine vor prezenta SFS informații cu privire la persoanele cu impozite neplătite în Moldova și va acorda asistență în rambursarea acestor datorii.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, au intrat în vigoare noi norme și proceduri privind schimbul de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine și asistență pentru rambursarea arieratelor fiscale generate în Moldova într-o țară străină. Vorbim despre următoarele obligații fiscale: impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice, contribuțiile de asigurări sociale de stat, impozitul pe proprietăți, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele rutiere, impozitele pe resursele naturale, taxele locale. Astfel, SFS are dreptul să solicite informații fiscale de la administrațiile fiscale străine despre contribuabilii din Moldova și din străinătate. Cererea va fi făcută după cum este necesar, stabilit în cadrul auditurilor fiscale. Schimbul de informații este asigurat de 50 de tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri. În plus, această cooperare este posibilă în cadrul Convenției multilaterale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (pentru Republica Moldova a fost valabilă de la 1 martie 2012), pe care la această etapă au semnat-o 128 state. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat dispune de pârghii eficiente pentru colectarea datoriilor fiscale în străinătate și obținerea, la cerere, a informațiilor fiscale referitoare la persoane fizice și juridice. // 18.05.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema