A intrat în vigoare hotărârea Decretul privind utilizarea utilajului de marcaj pentru achitări în numerar, inclusiv prin intermediul altor instrumente de plată

A intrat în vigoare hotărârea Decretul privind utilizarea utilajului de marcaj pentru achitări în numerar, inclusiv prin intermediul altor instrumente de plată

La data de 15 aprilie 2019, pe baza unei hotărâri de Guvern privind utilizarea utilajului de marcaj în procesul de decontare, a fost anulat ordinul SFS privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare și control al utilizării caselor de marcat. Astfel, au intrat în vigoare Regulamentul privind registrul unificat al utilajelor marcat; Regulamentul privind comisia interdepartamentală privind aparatele de marcat și Regulamentul privind utilizarea controlului fluxului de numerar pentru decontările în numerar și / sau prin alte instrumente de plată. De asemenea, s-a decis ca în termen de o lună Ministerul Finanțelor va prezinta Guvernului conceptul tehnic al sistemului informatic automatizat de monitorizare a vânzărilor. Amintim ca potrivit acestei hotărâri, ministerul Finanțelor va stabili domeniile și datele pentru implementarea tehnologiei de transport a datelor prin intermediul rețelelor fixe și mobile pentru efectuarea plăților în numerar sau alte instrumente de plată, la inițiativa Comisiei inter-deprtamentale pentru utilajul de marcat. În termen de șase luni, Comisia va aproba cerințele tehnice pentru utilajul de marcat. Metodele de evidenţă şi de plombare a utilajului vor fi aplicat de SFS. Înainte de punerea în funcțiune a sistemului informatic de monitorizare a vânzărilor electronice, SFS este însărcinat cu aplicarea sigiliilor de securitate (sigiliul furnizorului și sigiliul autorității fiscale), care va fi utilizat pentru a sigila utilajul de marcaj și dispozitivele pentru imprimarea informațiilor financiare și de evidenţă. S-a convenit că de la intrarea în vigoare a prevederii menționate, hotărârea de Guvern actuala privind utilizarea utilajului de marcat cu memorie fiscală pentru plățile în numerar își va pierde valabilitatea. După cum se menționează în nota explicativă a hotărârii Guvernului, documentul vizează crearea unor norme juridice care să reglementeze decontarea numerarului și a altor instrumente de plată. Documentele adoptate au fost elaborate luând în considerare utilizarea pe scară largă a tehnologiei informației și disponibilitatea serviciilor electronice de plată atunci când sunt efectuate plăți către utilizatori prin diverse dispozitive electronice (tablete, telefon etc.).// 15.04.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema