Noutaţi

Guvernul a aprobat Regulamentul privind situația de urgență pe piața gazelor naturale și planul de acțiune de urgență pe piața gazelor naturale.

Guvernul a aprobat Regulamentul privind situația de urgență pe piața gazelor naturale și planul de acțiune de urgență pe piața gazelor naturale.

Documentul este un cadru legal menit să asigure securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin asigurarea funcționării corecte și durabile a pieței gazelor naturale și prin stabilirea unei serii de măsuri de urgență care pot fi aplicate în cazul în care nu se poate asigura furnizarea volumului necesar de gaz şi care trebuie să aplicate în interese generale, pentru a nu submina competitivitatea gazelor naturale în raport cu alți combustibili. Documentul stabilește: principiile de bază și regulile care reglementează funcțiile participanților la piața de gaze naturale; criterii de determinare a consumatorilor protejați, criterii de evaluare a riscurilor în cazul întreruperii aprovizionării cu gaz; standardele de siguranță pentru aprovizionarea cu gaze naturale; conținutul planului de urgență în cazuri de situaţii excepţionale. În special, un plan de acțiune ar trebui să cuprindă două părți: un plan de prevenire a situațiilor de urgență și un plan de acțiune urgent. Documentul prezintă 5 scenarii potențiale pentru apariția unei situații de urgență pe piața gazelor naturale, descrie riscurile și schema de gestionare a acestor situații. // 04.04.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema