În Moldova, operatorii de servicii de apă vor fi obligați să încheie contracte individuale cu proprietarii de apartamente.

În Moldova, operatorii de servicii de apă vor fi obligați să încheie contracte individuale cu proprietarii de apartamente.

Acest lucru este prevăzut de amendamentele la Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, care a intrat în vigoare vineri, 8 martie. Noua ediție a acestui document prevede că contractele sunt încheiate în mod obligatoriu de către operatori individual cu fiecare proprietar al blocului de locuințe la inițiativa uneia dintre părți în termen de 30 de zile calendaristice de la data cererii. De asemenea, s-a convenit că nu numai administratorul unui bloc de locuințe, dar și proprietarul acestuia pot încheia un acord cu operatorul privind transferul către serviciul și întreținerea rețelelor interne de alimentare cu apă și de canalizare ale blocului de locuințe. Se preconizează că încheierea contractelor individuale de servicii de apă cu proprietarii de apartamente va rezolva problema includerii în facturile cetățenilor a plăților pentru cantități excesive de apă pe care nu le consumau și care sunt distribuite de către administratorii caselor tuturor locatarilor. Documentul precizează procedura de stabilire a tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, apă tehnică, canalizare și tratare a apelor reziduale, producerea sau transportul apei - pentru aceasta va fi elaborată Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare. De asemenea, se prevede crearea unui fond de dezvoltare pentru înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii inginerești legate de serviciul public de aprovizionare cu apă și canalizare, pentru cofinanțarea proiectelor care au beneficiat gratuit de asistență financiară, precum și pentru furnizarea fondurilor necesare pentru rambursarea împrumuturilor primite în cadrul contractelor de investiții. Fondul va fi creat de un operator / operator regional sau de o autoritate publică locală. Fondurile vor fi transferate în fond din profitul net al întreprinderilor municipale sau al administratorului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare; deduceri din profitul net al unei societăți comerciale cu capital social care aparține integral sau în principal unităților administrativ-teritoriale, pe baza unei adunări generale a acționarilor; compensarea transferului în concesiune de proprietate de stat către o societate comercială; pentru plasarea fondurilor în contul bancar al fondului. Resursele fondului vor fi utilizate pentru a plăti pentru deservirea datoriei, precum și pentru înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii inginerești. Guvernul în termen de 6 luni urmează să dezvolte reglementările necesare pentru aplicarea acestei legi.// 11.03.2019 – InfoMarket.

Noutați dupa tema