Statul nu este interesat de privatizarea întreprinderilor la un preț derizoriu, dar intenţionează să atragă investiţii în cadrul parteneriatelor public – private

Statul nu este interesat de privatizarea întreprinderilor la un preț derizoriu, dar intenţionează să atragă investiţii în cadrul parteneriatelor public – private

Această declarație a fost făcută astăzi de Vladimir Baldovici, directorul general al APP și președintele Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP), în cadrul ședinței dedicate inițierii unor proiecte de parteneriat public-privat. “ Ne propunem să simplificăm procedura de aplicare pentru investitori, însă sa-i responsabilizăm la maximum la etapa implementării proiectelor”, a mai spus directorul general. Prezent la eveniment, directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a constatat că infrastructura actuală a terminalelor vamale necesită o modernizare pentru a gestiona mai eficient capacitățile de import/export. O soluție ar fi crearea unor terminale vamale interne și nu la frontiera de stat, ceea ce ar fluidiza traficul prin coridoarele internaționale de transport. Aceasta ar eficientiza activitatea atât a colaboratorilor Serviciului Vamal, cât și cea a întreprinzătorilor. Această soluție va contribui și la asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea întreprinzătorilor din țară. În proiect se prevede construirea unor terminalele moderne la nordul, centrul și sudul Republicii Moldova. Agenția Proprietății Publice a venit cu o propunere de parteneriat public-privat privind dezvoltarea și diversificarea activităților Î.S.”Mecagro”. Întreprinderea activează în domeniul mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica Moldova și are un caracter sezonier (producerea utilajului destinat protecției plantelor). Pentru a asigura o activitate pe tot parcursul anului este necesar de a efectua investiții considerabile în retehnologizarea procesului tehnologic, care vor permite dezvoltarea și diversificarea activităților întreprinderii, inclusiv punerea în funcțiune a unor noi linii de producere a utilajului agricol. În acest sens, se propune atragerea investițiilor private prin utilizarea instrumentului investițional, adică parteneriatul public-privat. Membrii CNPPP au susținut și propunerea de modernizare a activității Î.S.”Portul Fluvial Ungheni”, Î.S. ,,Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase”, ”Fabricii de sticlă din Chișinău” şi Întreprinderii pentru cercetarea în selecție și hibridarea suinelor ”Moldsuinhibrid” din Orhei.// 18.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema