Ministerul Finanțelor anunța concurs pentru ocuparea funcției de Director al Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării

Ministerul Finanțelor anunța concurs pentru ocuparea funcției de Director al Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării

Potrivit ministerului Finanţelor, termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 7 mai 2019, ora 15:00. La concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor cerințe: deține cetățenia Republicii Moldova; deține studii superioare în domeniul managementului și/sau economice și/sau juridice și/sau gemologiei; în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; posedă limba română; deține cel puțin 5 ani de experiență profesională în funcții manageriale; cunoaște o limbă de circulație internațională (va constitui ca avantaj); nu are antecedente penale; nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție. Persoana desemnată în această funcție va fi responsabilă de gestionarea eficientă și adecvată a Instituției și de toate aspectele legate de funcționarea acesteia. Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” a fost instituită prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” prin Hotărîrea Guvernului din 27 februarie 2019. Conform noii structuri organizatorice a instituției, organele de conducere ale CSSM vor fi consiliul și directorul, care va fi asistat de directorul adjunct. În total, 26 de persoane vor lucra în Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării. // 22.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema