CNPF sprijină implicarea birourilor istoriilor de credit în activitățile de finanțare nebancară.

CNPF sprijină implicarea birourilor istoriilor de credit în activitățile de finanțare nebancară.

Rolul birourilor istoriilor de credit (BIC) în reducerea fenomenului de formare a datoriei excesive a gospodăriilor populației a fost discutat la întâlnirea CNPF cu o echipă de experți germani GET Moldova. Experții GET Moldova au prezentat rezultatele unui studiu privind birourile istoriilor de credit, au adus exemple de practici internaționale în domeniul aferent creditării nebancare și și-au exprimat viziunea asupra colectării și stocării informațiilor de către birourile corespunzătoare. În context, Alexander Lehmann, șeful echipei economice germane, a subliniat rolul semnificativ al organizațiilor de creditare nebancară în promovarea accesului la finanțe pentru gospodăriile cu venituri joase și micro-antreprenorii din R. Moldova și a făcut unele recomandări cu privire la consolidarea mecanismelor de protecție a beneficiarilor de astfel de produse financiare. Un alt aspect examinat în cadrul discuțiilor s-a referit la integrarea organizațiilor de creditare nebancară în sistemul de raportare a birourilor istoriilor de credit cu monitorizarea ulterioară a raporturilor de împrumut și a istoricului debitorilor. Potrivit experților GET Moldova, încurajarea organizațiilor de creditare nebancară să devină clienți ai birourilor istoriilor de credit va contribui la reducerea nivelului de împovărare a populației printr-o informare mai bună și le va oferi consumatorilor posibilitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la utilizarea produselor și serviciilor financiare. De asemenea, concomitent cu obligarea organizațiilor de creditare nebancară de a fi surse pentru birourile istoriilor de credit, a fost reiterată importanța efectuării schimbului de date între birouri, care drept rezultat va diminua fragmentarea datelor din istoriile de credit și, respectiv, va minimiza costurile corespunzătoare. Potrivit datelor CNPF, în prezent trei birouri ale istoriilor de credit dețin licențe pentru activitatea de prestare a serviciilor de formare, prelucrare și păstrare a istoriilor de credit, precum și de prezentare a rapoartelor de credit și de prestare a serviciilor aferente. În total participanți la schimbul informațional sunt 12 bănci comerciale, 55 organizații de creditare nebancară, 6 asociații de economii și împrumut, o asociație centrală de economii și împrumut și o persoană juridică prestatoare de servicii comunale şi de telecomunicații.// 14.06.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema