Noutaţi

În Moldova, UE a lansat un program regional - EU4Climate, cu un buget total pentru toate țările Parteneriatului Estic în valoare de 8,8 milioane de euro.

În Moldova, UE a lansat un program regional - EU4Climate, cu un buget total pentru toate țările Parteneriatului Estic în valoare de 8,8 milioane de euro.

Programul EU4Climate este conceput pentru a sprijini punerea în aplicare a Acordului de la Paris și pentru a îmbunătăți politicile și legislația privind clima în țările Parteneriatului estic. Scopul general al programului, conceput pentru 2019-2022, este de a ajuta la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. În special, programul urmărește: să consolideze capacitatea de punere în aplicare internă a Acordului de la Paris; importanța crescândă a rolului climatului în alte sectoare de energie, transport și agricultură; îmbunătățirea legislației naționale în conformitate cu legislația UE, în conformitate cu acordurile bilaterale încheiate cu UE și cu Tratatul privind Comunitatea Energiei; și altele. În cadrul lansării programului, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Valentina Ţapiş, a remarcat că Moldova s-a angajat să realizeze până în 2030 o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 64% față de 1990. În aceste scopuri, țara are nevoie de 8,6 milioane de dolari. În același timp, acest indicator poate atinge 78% în cazul asistenței financiare, al schimbului de tehnologie și al cooperării tehnice cu țările industrializate. Programul EU4Climate din țara noastră este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care, din 2008, a investit peste 278 de milioane de dolari în proiecte de schimbări climatice în regiunea europeană și CSI.// 23.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema