Noutaţi

Prin intermediul băncii KfW, Germania va acorda Moldovei un grant de 15 mil euro pentru extinderea apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi

Prin intermediul băncii KfW, Germania va acorda Moldovei un grant de 15 mil euro pentru extinderea apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi

Potrivit ministerului Finanţelor, acest lucru este prevăzut de Acordul de Finanțare și Proiect semnat între Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”. Acordul prevede o contribuție financiară din partea Republicii Federale Germania prin intermediul KfW în sumă de 15 mln EUR grant care va fi utilizată pentru extinderea apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași. Proiectul va fi implementat cu suportul ADR Centru. Termenul de debursare a resurselor de grant este 30 octombrie 2025. Acordul a fost încheiat în temeiul Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2013, încheiată la Chișinău la 27 septembrie 2017 și 04 octombrie 2017, precum și a Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2014, încheiată la Chișinău la 27 septembrie 2017 și 04 octombrie 2017. Totodată, menționăm faptul că un Acord similar de Finanțare și Proiect în valoare 23,5 mln EUR grant pentru realizarea proiectului Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul a fost semnat între KfW, Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi Municipiul Cahul la 01 august 2018. Amintim ca proiectul menționat prevede dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în Cahul și 4 sate învecinate: Cotihana, Crihana Veche, Pascani și Manta. În cadrul proiectului vo fi construite 8 km de rețele de alimentare cu apă și de canalizare în satul Cotihana, precum și sistemele de canalizare din satele Crihana Veche, Pascani și Manta. De asemenea, în Cahul, sistemul de alimentare cu apă va fi restaurat și extins cu 11 km, rețelele de canalizare vor fi extinse, stația de pompare va fi reparată la fel ca şi clădirea administrativă Apă Canal Cahul. Proiectul va fi finanțat de banca germană de dezvoltare KfW și are ca scop restaurarea infrastructurii de bază a aprovizionării cu apă și canalizare în cel mai mare oraș din sudul Moldovei și în satele din apropiere. //03.06.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema