Noutaţi

Diaspora moldovenească în străinătate poate ajuta localităţile de baştină să primească fonduri în valoare de până la 10 mii dolari pentru implementarea diverselor proiecte din patria lor.

Diaspora moldovenească în străinătate poate ajuta localităţile de baştină să primească fonduri în valoare de până la 10 mii dolari pentru implementarea diverselor proiecte din patria lor.

UNDP a anunțat începerea etapei a II-a a proiectului "Migrație și dezvoltare locală" pentru perioada 2019-2022, în care s-a propus implementarea proiectelor comune de dezvoltare locală cu participarea reprezentanților diasporei pe baza principiului 1 + 1. Asociațiile oficiale înregistrate official ale moldovenilor, care îndeplinesc criteriile stabilite pot solicita asistență sub formă de asistență tehnică și financiară pentru punerea în aplicare a proiectelor comune de dezvoltare locală până pe 25 aprilie. A doua etapă a proiectului va continua să sprijine crearea și consolidarea capacităților asociațiilor de concetățeni ca parteneri ai autorităților locale. Această formulă de sprijin vizează dezvoltarea durabilă a localităţilor în Republica Moldova cu participarea locuitorilor care și-au părăsit locul de baştină. Mai multe detalii despre concursul de finanțare pot fi găsite pe site-ul PNUD: http://sc.undp.md/tnddetails2/1894/. Obiectivul Proiectului MiDL este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină. În urma intervenției Proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) în perioada 2015-2018, cu sprijinul financiar al SDC, în 38 de comunități, peste 10 000 de migranți au contribuit la peste 50 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, cu un număr de peste 300.000 beneficiari. Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate, în parteneriat de autoritățile publice locale (APL) și migranți, cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL. Suplimentar altele 101 AdB au fost inițiate (înregistrate sau grupuri de inițiativă) în baza acestui model, cu suportul CALM, utilizând metodologia PNUD.// 26.03.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema