Noutaţi

Proiectele europene de pe ambele maluri ale Nistrului - istorii de succes pentru alții !

Proiectele europene de pe ambele maluri ale Nistrului - istorii de succes pentru alții !

La inițiativa Fundației Est Europene din Moldova, au fost organizate o serie de instruiri între beneficiarii programurilor de granturi de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel organizațiile care au dezvoltat cu succes afaceri, fonduri pentru tineri, întreprinderi sociale au împărtășit din experiența lor colegilor care activează în aceleași domenii.

Prima etapă din cadrul instruirilor a fost dedicată proiectelor pentru tineri și consolidării echipelor Fondurilor pentru Tineri din Bender și Dubăsari, unde cu exemple motivante a venit Svetlana Budiștean, coordonatoarea Fondului pentru Tineri din Varnița, care și-a împărtășit experiența de lucru, a oferit sfaturi și idei de dezvoltare, pentru a face atractive pentru tinerii din regiune, inițiativele și activitățile Fondurilor.

Una din tema de bază a training-ului dedicată tinerilor, a fost fundaraising-ul și realizarea programelor de granturi mici, prezentând studii de caz și analize. Astfel participanții au învățat cum să colecteze fonduri, cum să elaboreze și să implementeze un plan de fundraising.
În aceeași ordine de idei, s-au întrunit și beneficiarii granturilor pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, astfel Serghei Gurău, coordonatorul întreprinderii ,,Floare de cireș” și-a împărtășit experiența în ceea ce privește conceptul unei întreprinderi sociale și domeniile relevante de activitate. Totodată au fost puse în discuții aspecte ce țin de rolul inovațiilor sociale în cadrul organizațiilor, modelul de bussines plan al întreprinderii ,,Floare de cireș”, cursurile continue de reprofesionalizare a angajaților și metode de stimulare și motivare a tinerilor pentru a împiedica izolarea socială sau migrarea forței de muncă. La training au participat reprezentanții brutăriei sociale „Успешная женщина” din s. Butor, Grigoriopol și a magazinului social „Модные детки” din or. Tiraspol.

Scopul acestor instruiri este de a face schimb de cunoştinţe şi competenţe prin ilustrarea istoriilor de succes ca studii de caz, crearea unei rețele și practici continue de a face schimb de experiență între organizațiile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Evenimentele au loc în cadrul proiectului „Construim punți, depășim bariere - construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe două maluri ale Nistrului”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia și implementat de Fundația Est-Europeană din Moldova.

Noutați dupa tema