Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,36%, in creştere cu 0,01 pp faţă de luna precedent

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,36%, in creştere cu 0,01 pp faţă de luna precedent

Potrivit Băncii Naţionale, în comparaţie cu luna martie a anului trecut, acest indice s-a redus cu 0,3 puncte procentuale. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4,59%, iar persoanele juridice – cu o rata medie de 3,38%. În comparație cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus-menționate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat cu 0,30 p.p. (depozitele persoanelor fizice și ale celor juridice s-au diminuat cu 0,30 și 0,62 p.p., respectiv). Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4,69% (depozite ale persoanelor fizice – cu o rată de 4,95%, ale persoanelor juridice – de 3,36%). Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de de la 1 până la 2 ani (5,48%) și peste 5 ani (5,54%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani (4,10%). Pentru persoanele fizice, rata medie a dobânzii la depozitele de până la 1 lună a fost cea mai mică, care a fost de 1,72%, iar pentru persoanele juridice - rata medie a dobânzii la depozite de până la 1 până la 3 luni, care a fost egală cu 2,63 %.// 22.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema