Materialele sectiunii

Datoria de stat totală a Republicii Moldova la sfârșitul lunii martie 2019 s-a cifrat la 51 miliarde 848.6 milioane lei, în scădere de la începutul acestui an cu 164 milioane lei sau cu 0,3%.

Datoria de stat totală a Republicii Moldova la sfârșitul lunii martie 2019 s-a cifrat la 51 miliarde 848.6 milioane lei, în scădere de la începutul acestui an cu 164 milioane lei sau cu 0,3%.

Potrivit Ministerului Finanțelor din Moldova, scăderea datoriei de stat totale în ianuarie-martie 2019 s-a datorat reducerii datoriei externe în această perioadă, exprimată în lei, în timp ce datoria internă a crescut. În special, datoria de stat internă în primul trimestru al anului 2019 a crescut cu 399,1 mil. Lei, sau 1,7% - de la 23 mld. 058,6 mil. Lei (la sfârșitul lunii decembrie 2018) la 23 de miliarde 457,7 milioane de lei (la sfârșitul lunii martie 2019). Totodată, în aceeași perioadă, datoria de stat externă în lei a scăzut cu 563,1 mil. Lei, sau cu 1,9% - de la 28 mld. 954 mil. Lei la 28 mld. 390,9 mil. Lei. În același timp, ponderea datoriei interne de stat în volumul total al datoriei de stat a Moldovei a crescut de la 44,3% la 45,2%, în timp ce ponderea datoriei de stat externe a scăzut în aceeași proporție de la 55,7% la 54,8%. În general, ponderea datoriei de stat totale în PIB a scăzut de la 27,4% la sfârșitul anului 2018, la 24,9% la sfârșitul lunii martie 2019. În același timp, PIB-ul în 2018 s-a ridicat la 190 miliarde 016 milioane lei, iar până în 2019 este prognozată la nivel de 207,9 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor a menționat că, la sfârșitul lunii martie 2019, ponderea datoriei de stat care urmează să fie plătită timp de un an a fost de 19,9% din total, în timp ce programul "Gestionarea datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021) prevede parametrii de 15-25% (maximum). Ponderea datoriei de stat interne în volumul total al datoriei de stat este de 45,2% (parametrii aprobați anterior: 35% (minim) - 50%), ponderea datoriei de stat externe într-o anumită valută în volumul total al datoriei de stat externe la sfârșitul lunii martie 2019 a fost de 29,2 % (parametrii aprobați: 20-40% (maxim). Ponderea datoriei de stat cu o rată variabilă a dobânzii la volumul total al datoriei de stat la sfârșitul lunii martie a acestui an a fost egală cu 30,3%, cu parametrii de 25-40% (maximum). Amintim ca, datoria totală de stat a Republicii Moldova în anul 2018 a crescut cu 352,2 milioane lei, sau 0,7% - ajungând la 52 miliarde 012,6 milioane lei la sfârșitul lunii decembrie - un nou maxim istoric la acel moment. În același timp, datoria de stat internă în anul 2018 a crescut cu 480,1 mil. Lei, sau 2,1% - de la 22 de miliarde 578,5 mil. Lei (la sfârșitul lunii decembrie 2017) la 23 de miliarde de 058,6 mil. Lei la sfârșitul lunii decembrie 2018). Totodată, în aceeași perioadă, datoria publică externă în lei a scăzut cu 127,8 milioane lei, sau 0,4% - de la 29 miliarde 081,8 milioane lei la 28 miliarde 954 milioane lei. Noul maxim istoric al datoriei generale de stat a Moldovei a fost înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2019, când a fost calculat la nivelul de 52 miliarde 227,5 milioane lei.// 23.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema