Materialele sectiunii

80% din acțiunile societății de asigurări Moldasig sunt din nou puse în vânzare la BVM în trei pachete mari, la un cost inițial mai mic.

80% din acțiunile societății de asigurări Moldasig sunt din nou puse în vânzare la BVM în trei pachete mari, la un cost inițial mai mic.

Valoarea inițială totală a tuturor celor 480 mii de acțiuni este estimată la circa 15,2 mil lei, față de 44,3 mil., 31 mil şi 21,7 mil lei în cadrul ultimelor oferte. Termenul limită pentru noua licitație este de la 24 până la 28 iunie 2019. La vânzare în pachete unice sunt expuse 390.245 acţiuni simple (circa 65,04%), nou-emise de clasa I la prețul inițial de 30,14 lei pe acțiune (suma inițială de vânzare este mai mare de peste 11,76 milioane lei), 59855 acţiuni nominale simple (9,98%) noi emise de categoria I la preț inițial de 30,14 lei pe acțiune (suma inițială de vânzare inițială este de peste 1,8 milioane lei). Anterior, aceste pachete au fost oferite spre vânzare la prețul de 318,88 lei, 239,66 lei, 87,89 lei, 61,52 lei, iar pentru ultima dată – 43,06 lei pe acțiune. În plus, au fost oferite spre vânzare în pachet unic 29,9 milioane de acțiuni ordinare Moldasig, clasa I (4,98%) la un preț mai mic – 53,6 lei buc. (prețul inițial de vânzare fiind de 1,6 milioane lei) care a fost anterior oferit la un pret de 425,17 lei, 156,25 lei, 109,38 lei si mai tarziu – 76,57 lei pe bucata. Se subliniază faptul că noile participații ale societății de asigurări Moldasig pot fi achiziționate numai de persoanele care au primit aprobarea prealabilă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. De mentionat că ultima licitatie de vanzare a 80 la sută din acţiunile Moldasig au avut loc pe 18 si 22 martie. Capitalul social al Moldasig este de 60 de milioane de lei și este împărțit în 600 de mii de acțiuni în valoare de 100 de lei. În anul 2018, compania Moldasig a încasat prime de asigurare de 203,07 milioane lei (ponderea întreprinderii pe piața asigurărilor a fost de 13,3%) și a plătit indemnizații de 51,5 milioane lei (9,6%). În prezent, lista acționarilor majoritari ai Moldasig este formată din: Banca de Economii - 10,2% și întreprinderea de stat "Căile Ferate ale Moldovei" - 5%. În același timp, Banca de Economii, aflată în proces de lichidare, a pus în vânzare ca pachet unic 61200 acțiuni (10,2%) ale Moldasigului, de asemenea la un preț mai mic de 323,34 lei pe acțiune (anterior - 399,19 lei pe acțiune), costul total fiind de 19,78 milioane de lei (anterior - 24,43 milioane de lei). Ultima dată aceste acțiuni au fost expuse în pachet unic pentru licitație "cu strigare", care a avut loc la Bursa de Valori a Moldovei în perioada 10 - 14 aprilie. Amintim ca, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a ordonat conducerii Moldasig să emită noi acțiuni și să le pună spre vânzare în locul acțiunilor anulate, achiziționate de acționarii conveniți anterior fără acordul prealabil al autorității de supraveghere și care nu au fost vândute la timp. CNPF a obligat un număr de acționari majoritari Moldasig să-și vândă acțiunile la această societate pe acțiuni, luând o astfel de decizie în legătură cu avertizarea Serviciului de Informații și Securitate privind tranzacțiile concentrate efectuate de acești acționari fără notificarea prealabilă a autorității de reglementare a pieței. Întrucât acționarii nu și-au vândut acțiunile în timp util, organul executiv al Moldasig a fost obligat să-și anuleze acțiunile, să emită noi acțiuni și să le pună la vânzare.// 18.04.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema