Noutaţi

În celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, AIPA a recepționat 21 de dosare

În celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, AIPA a recepționat 21 de dosare

Potrivit Agenţiei pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, din cele 21 de cereri au fost date spre examinare către Comisia de evaluare și selecție, doar 18 planuri de afaceri, 3 dosare au fost declarate neeligibile de către AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor de eligibilitate prevăzute în cadrul normativ. Totodată, în urma analizelor efectuate de membrii comisiei, 13 dosare au fost evaluate și selecate spre finanțare, 3 dosare au fost declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minim 3 cereri de oferte. Alte două dosare de soliciatre a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM. Cele mai multe cereri de subvenționare sunt depuse în cadrul submăsurii nr. 2, privind Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, constituind 5 dosare, la care producătorii agricoli planifică efectuarea investiţiilor pentru înfiinţarea, plantaţiilor multianuale, pe o suprafaţă de cca 16 ha. Agricultorii solicită, de asemenea, subvenționarea investițiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, deținând o cotă majoră, ce înseamnă că cu suportul statului prin subvenții în avans vor fi dezvoltate 3 afaceri noi în domeniul zootehnic (sectorul apiloc, creșterea animalelor și creșterea prepelițelor). În top mai sunt solicitări pentru subvenții în avans, pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri),urmând a fiînființate 3 sere, cu o suprafață totală de 1,8 ha, alte 2 obiecte investiționale urmează a fi implementateîn dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare. Și în acest apel femeile fermieri au depus mai multe dosare, astfel că ponderea femeilor din totalul dosarelor depuse constituie 62% (8 dosare) și 38% (5 dosare) din afaceri urmează a fi administrate detineri fermieri. Aportul statului pentru dezvoltarea celor 13 proiecte start-up urmează a fi de cca 8,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural. Conform datelor din proiectele ce urmează a fi dezvoltate se planifică efectuarea investițiilor în sectorul agricol de peste 11 mil. lei ce vor genera crearea a peste 50 locuri noi de muncă.// 13.06.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema