Noutaţi

Valeriu Lazăr: Cea mai neinspirată decizie acum este să concediezi oameniiDatele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova la data de Februarie 29 a.2020Va reveni Moldova la reglementarea de stat a prețurilor produselor petroliere?Marin CIOBANU: Noi creăm oportunități pentru dezvoltarea businessului în Moldova și nu doar în zonele economice libere2019: trei pași înainte, doi pași înapoi Plamen MILANOV: Datorită loteriei, într-un singur an, în Republica Moldova au apărut 13 milionariVictor ȘUMILO: În 2019, vânzările automobilelor hibride au depășit vânzările automobilelor pe bază de carburanți tradiționali "Padure fermecată". Principalele evenimente din 2018 Camioanele vor putea traversa mai rapid frontiera moldoveneascăCu privire la "a doua venire" și controlul asupra sistemului bancar din MoldovaPrivatizarea Air Moldova: 2000 vs 2018. De găsit 10 diferențe!Șeful oficiului USAID în Moldova, Karen Hilliard: ”Promovăm ideea că vinificația și piața turistică sunt un tot întreg”Tainele pieței valutare moldovenești - 201715 ani ai businessului leasing în Moldova: spre extindere prin diversificareLeul moldovenesc vs Geopolitica. Ce spune cursul valutar despre autorități, business și procesele mondiale 10 ani de la începutul construcției terminalelor Trans – Oil în portul Giurgiulești200 mil USD din buzunarul consumatorilor pentru executarea directivelor europene?Pe cine apără noua redacție a legii privind comerțul intern?Piața VMS 2014 – 2016: Ministerul Finanțelor calculează pierderile, investitorii – veniturile Nimeni nu va fi scutit și fiecare va plătiO încercarea atentă de traversare a zonei moartePiața VMS: Ministerul Finanțelor este în goană după bani, investitorii – după profit. Și unii și alții trebuie să fie pregătiți pentru orice. Banii care pot fi spălați...Fenix cu capital arabIndicatorii macroeconomice de baza in MoldovaZilnic: Cursul de schimb valutar la toate bancile comerciale din MoldovaZilnic: Pretul PECO

În 2018, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 2,5% faţă de anul 2017.

În 2018, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 2,5% faţă de anul 2017.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale – cu 3,8%, producţia animalieră fiind în scădere cu 1,1%. În anul 2018 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 74% (în anul 2017 – 73%), producţiei animalieră i-a revenit 26% (în anul 2017 – 27%). Roada anului 2018 faţă de anul 2017 se caracterizează prin majorarea volumului porumbului pentru boabe cu 285 mii tone sau cu 16,1%, fructelor, nucilor și pomușoarelor - cu 218 mii tone (cu 32,7%), strugurilor - cu 54 mii tone (cu 8,0%), rapiţei – cu 14 mii tone (sau cu 19,7%) și a soiei – cu 11 mii tone (cu 23,9%). Totodată, s-a micșorat recolta sfeclei de zahăr cu 173 mii tone (cu 19,8%), grîului – cu 91 mii tone (cu 7,2%), orzului – 74 mii tone (cu 29,7%), legumelor – cu 27 mii tone (cu 8,6%), cartofilor – cu 22 mii tone (cu 11,3), floarei soarelui – cu 20 mii tone (cu 2,5%). În anul 2018 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de rapiţă –92,8%, sfeclă de zahăr – 92,0%, tutun – 72,8%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 71,8%, floarea soarelui – 70,0%, soia – 68,6%,. Totodată, 94,9% din volumul total de culturi bostănoase, 91,0% de cartofi, 86,0% de legume, 71,3% de struguri, 64,4% de porumb pentru boabe şi 60,8% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei cele ţărăneşti (de fermier). În anul 2018 faţă de anul precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 3,7%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 14,2%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 3,3%. Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 15% drept urmare a micşorării acesteia atît în întreprinderile agricole (cu 7,2%), cît şi în gospodăriile populației (cu 15,4%). Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,3% în rezultatul micşorării producţiei de ouă în gospodăriile populației cu 5,2%. Totodată, în întreprinderile agricole producţia de ouă a crescut cu 3,5%. La 1 ianuarie 2019 faţă de aceeași dată a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile de producători agricole, cu excepția efectivului porcinelor în întreprinderile agricole, care a crescut cu 7,8%. În anul 2018 faţă anul 2017 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea animalelor. Aşadar, nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 1,3% (a.2017 – 2,0%), porcinelor – 12,8% (14,5%). // 29.01.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema