Noutaţi

În 2018, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 2,5% faţă de anul 2017.

În 2018, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 2,5% faţă de anul 2017.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale – cu 3,8%, producţia animalieră fiind în scădere cu 1,1%. În anul 2018 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 74% (în anul 2017 – 73%), producţiei animalieră i-a revenit 26% (în anul 2017 – 27%). Roada anului 2018 faţă de anul 2017 se caracterizează prin majorarea volumului porumbului pentru boabe cu 285 mii tone sau cu 16,1%, fructelor, nucilor și pomușoarelor - cu 218 mii tone (cu 32,7%), strugurilor - cu 54 mii tone (cu 8,0%), rapiţei – cu 14 mii tone (sau cu 19,7%) și a soiei – cu 11 mii tone (cu 23,9%). Totodată, s-a micșorat recolta sfeclei de zahăr cu 173 mii tone (cu 19,8%), grîului – cu 91 mii tone (cu 7,2%), orzului – 74 mii tone (cu 29,7%), legumelor – cu 27 mii tone (cu 8,6%), cartofilor – cu 22 mii tone (cu 11,3), floarei soarelui – cu 20 mii tone (cu 2,5%). În anul 2018 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de rapiţă –92,8%, sfeclă de zahăr – 92,0%, tutun – 72,8%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 71,8%, floarea soarelui – 70,0%, soia – 68,6%,. Totodată, 94,9% din volumul total de culturi bostănoase, 91,0% de cartofi, 86,0% de legume, 71,3% de struguri, 64,4% de porumb pentru boabe şi 60,8% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei cele ţărăneşti (de fermier). În anul 2018 faţă de anul precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 3,7%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 14,2%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 3,3%. Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 15% drept urmare a micşorării acesteia atît în întreprinderile agricole (cu 7,2%), cît şi în gospodăriile populației (cu 15,4%). Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,3% în rezultatul micşorării producţiei de ouă în gospodăriile populației cu 5,2%. Totodată, în întreprinderile agricole producţia de ouă a crescut cu 3,5%. La 1 ianuarie 2019 faţă de aceeași dată a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile de producători agricole, cu excepția efectivului porcinelor în întreprinderile agricole, care a crescut cu 7,8%. În anul 2018 faţă anul 2017 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea animalelor. Aşadar, nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 1,3% (a.2017 – 2,0%), porcinelor – 12,8% (14,5%). // 29.01.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema