Noutaţi

A inceput recepţionarea cererilor de la producătorii agricoli, care vor să obţină subvenţii în avans

A inceput recepţionarea cererilor de la producătorii agricoli, care vor să obţină subvenţii în avans

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) aduce la cunoștință tuturor producătorilor agricoli, în special tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să aplice la Proiectul de acordare a Plăților în Avans pentru anul curent, pot depune cererile în cadrul Oficiilor Teritoriale ale AIPA în raza căruia urmează să fie implementat obiectul investițional. În acest context, conform Ordinului emis de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului, perioada de recepționare a dosarelor aferent Plăților în Avans este 04 februarie 2019 – 08 aprilie 2019. În conformitate cu Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans de la Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Zonele Rurale, plățile se vor efectua pe baza proiectelor de investiții depuse de agricultori care operează pentru prima dată în sectorul agroalimentar și nu sunt asociați unui alt producător agricol. Ei vor putea să utilizeze această asistență financiară o singură dată, volumul maxim al acesteia fiind de până la 650 mii lei. Ajutorul de stat poate fi de până la 65% din valoarea totală a proiectului de investiții, iar restul de 35% reprezintă contribuția beneficiarului. Subvențiile vor fi furnizate în 2 tranșe. Prima parte - 75% din suma subvenției - va fi furnizată la semnarea contractului, iar a doua parte va fi transferată la deschiderea afacerii. Durata proiectului de investiții nu trebuie să depășească 24 de luni. După examinarea și aprobarea de catre o comisie specială a proiectelor de investiții care vor fi finanțate, beneficiarii vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta documente care confirmă cofinanțarea proiectului. Cel puțin 5% din fonduri vor fi alocate anual din partea Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și a Zonelor Rurale pentru introducerea unui sistem de subvenționare în avans. // 14.02.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema